PRAVILA NAGRADNE IGRE IN SPLOSNI POGOJI

Cilj igre:
Vpiši svoje ime, priimek in email ter sodeluj v nagradnem žrebanju. K sodelovanju povabi svoje prijatelje in si povečaj možnosti za osvojitev nagrade.

Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra se začne dne 10.05.2016 ob 15:00 in se zaključi v ponedeljek 4.7.2016 ob 23:59.

Organizator nagradne igre
Nagradna igra poteka preko spletne aplikacije NottyFly, ki se nahaja na naslovu http://www.nottyfly.com/manage/public/?page=promotion&promId=242&p=56af16b85bd13 in https://www.potpodnoge.si/sodeluj-v-nagradni-igri-in-osvoji-bogate-nagrade (v nadaljevanju: nagradna igra), organizator pa je uredništvo spletne strani Potpodnoge.si (v nadaljevanju: organizator).

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

Organizator je pripravil nagradno igro »PotPodNoge.si podarja bogate nagrade in voucher v vrednosti 50 EUR za nakup letalske karte«, ki je dostopna na http://www.nottyfly.com/manage/public/?page=promotion&promId=242&p=56af16b85bd13 in https://www.potpodnoge.si/sodeluj-v-nagradni-igri-in-osvoji-bogate-nagrade.

Izmed vseh strank, ki bodo izpolnjevale spodaj opisane pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator izžrebal tri (3) nagrajence. Vsak bo prejel en (1) »battery-bank« polnilec, prvi izžrebanec pa še darilni bon (voucher) v vrednosti 50 EUR za nakup letalskih kart na spletni strani nizkocenovnega prevoznika RYANAIR.

Sodelujejo lahko vsi uporabniki, ki ob prijavi v nagradno igro vpišejo svoje ime in priimek ter email naslov. Ožji družinski člani organizatorja ne smejo sodelovati v nagradni igri oziroma jih je organizator dolžan odstraniti iz nagradnega bobna.

Nagradna igra – sodelovanje
Uporabniki lahko nagradno igro dostopajo na dveh naslovih: http://www.nottyfly.com/manage/public/?page=promotion&promId=242&p=56af16b85bd13 in https://www.potpodnoge.si/sodeluj-v-nagradni-igri-in-osvoji-bogate-nagrade

Število točk
Na začetku vsak sodelujoči prejme 10 nagradnih točk. Več nagradnih točk kot zberejo, večja je možnost, da osvojijo nagrado. Uporabniki lahko pridobijo dodatne nagradne točke v nagradnem bobnu z:

  • Deljenjem povezave do nagradne igre na svoj Facebook profil.
  • Povabilom prijateljev na Facebooku k sodelovanju v nagradni.

Za vsakega prijatelja, ki se bo na zgoraj navedene aktivnosti odzval s sodelovanjem v nagradni igri, bo uporabnik prejel 20 dodatnih srečk v bobnu za žreb. Pri povabilu prijateljev dobijo dodatnih 20 točk samo za uporabnike, ki se na povabilo odzovejo in dejansko pristopijo k sodelovanju v nagradni igri.
Največje dovoljeno število srečk na sodelujočega ni omejeno.

Veljavnost nagradne igre
Uporabnik mora za sodelovanje v nagradni igri izpolniti obrazec z imenom in priimkom ter veljavnim email naslovom.

Žreb in rezultati
Nagradno žrebanje bo potekalo v torek, 5. julija 2016 ob 10:00. Žreb bo izveden avtomatsko preko aplikacije, v kateri je integriran sistem naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Nagrado bodo prejeli prvi trije (3) naključno izžrebani udeleženci.

Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Nagrajenci bodo objavljeni v torek 5. julija 2016 na Facebook strani organizatorja https://www.facebook.com/potpodnoge/.

Nagrajenci bodo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščeni naslednji dan po žrebu.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre ali
– se tudi po obvestilu nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Nagrade
1. nagrada – darilni bon (voucher) v vrednosti 50 EUR za nakup letalskih kart na spletni strani nizkocenovnega prevoznika RYANAIR in en kos »battery-bank« polnilec 2.600 mAh.

2. nagrada – En kos »battery-bank« polnilec 2.600 mAh.

3. nagrada – En kos »battery-bank« polnilec 2.600 mAh.

Druge določbe
Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večji količini kot je navedena v teh pravilih. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, ni zamenljiva in je ni mogoče izplačati v gotovini.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade ali bi jo sodelujoči utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in napak pri internetnih povezavah, ki bi nastale pri ponudniku internetne storitve. Prav tako organizator ne odgovarja za nedelovanje Facebook strani organizatorja ter posledice nedelovanja, ne glede na razlog nedelovanja. Organizator tudi ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Za razlago teh pravil sodelovanja v nagradni igri je pristojen organizator. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, to je z 10. 5. 2016 (od 20. ure).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo razlogi tehnične ali poslovne narave. O spremembah pravil sodelovanja v nagradni igri bo organizator sodelujoče v nagradni igri obvestil na Facebook strani organizatorja.

Varstvo osebnih podatkov

Nagrajenec v nagradni igri organizatorju dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja (https://www.potpodnoge.si/) in na Facebook strani organizatorja http://www.facebook.com/potpodnoge.

Udeleženec nagradne igre dovoljuje, da organizator, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, st. 86/2004 s spremembami) (v nadaljevanju: »Zakon«).

Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke: – ime in priimek, – elektronski naslov. Udeleženec se izrecno strinja, da organizator obdeluje in hrani zbrane osebne podatke za namen sodelovanja v nagradni igri ter za statistične obdelave, ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskavo trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za pošiljanje drugega marketinškega gradiva. Posredovani podatki se lahko obdelujejo do pisnega preklica. Posameznik ima možnost kadarkoli pisno zahtevati, da organizator v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in sicer tako, da pošlje pisni zahtevek po elektronski posti na naslov: [email protected].

Organizator bo o prenehanju uporabe osebnih podatkov v petih dneh po prejemu zahteve pisno ali po elektronski posti obvestil posameznika, ki je to zahteval.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega dovoljenja udeleženca nagradne igre ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z Zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani organizatorja (https://www.potpodnoge.si/splosni-pogoji-tretje-nagradne-igre). V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z nagradno igro lahko zainteresirana oseba piše na elektronski naslov: [email protected].
Ljubljana, 10. maj 2016

(Visited 221 times, 1 visits today)